91049384-32B8-4F2F-B08C-34D2D7A0785F.png

OUR PROMISE

HEALTHY PUPPY ลูกสุนัขจากพ่อและแม่สายพันธุ์เล็กที่สมบูรณ์ และได้รับน้ำนมอย่างเพียงพอ ในสถานที่ๆเป็นระบบปิดไม่อนุญาตให้ คนนอกเข้า และรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด 

 

HEALTH CERTIFICATE ลูกสุนัขทุกตัวได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดมีใบรับรองสุขภาพออกโดยสัตว์แพทย์ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เราไม่ส่งมอบลูกสุนัขที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างเด็ดขาด

 

NO INBREEDING! เราส่งมอบสุนัขพันธุ์เล็กที่แข็งแรงเพราะ Kennels (ฟาร์ม)ที่เกาหลีของเราเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เราจ่ายแพงกว่าเพื่อให้แน่ใจว่า Breeders ของเรามีคุณภาพ และจริยธรรมที่ดีในการเลี้ยงดูและเพาะพันธุ์สุนัข 

 

NO DIRTY PUPPY FACTORY ไม่จำหน่ายลูกสุนัขจากแหล่งที่เราตรวจสอบไม่ได้ และไม่รับฝากขายลูกสุนัขที่เราไม่สามารถรับประกันสุขภาพได้ 

OUR STORY

POLY & PAL เป็นตัวแทนจำหน่ายลูกสุนัขพันธุ์เล็ก (Top-Class Teacup Puppies) จาก Kennel หรือฟาร์มชั้นนำของเกาหลี ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้ได้สายพันธุ์ที่นิ่ง และสุขภาพแข็งแรง ด้วยความยึดมั่นในจริยธรรมที่ดีในการเลี้ยงดู และเพาะพันธุ์สุนัขจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


POLY & PAL ก่อตั้งโดย 2 เพื่อนรัก คุณอรและคุณพลอยที่เลี้ยงน้องสุนัขทั้งสองคน และรักเหมือนคนในครอบครัว

โดยคุณอรทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงกับทางเกาหลีมากว่า 7 ปี รวมถึง มีโรงแรมที่เป็น Pet Friendly แบบ 100 % ที่เปิดมาแล้วกว่า 10 ปี คุณพลอยคือเจ้าของสุนัขพันธุ์เล็ก และรู้จักเจ้าของฟาร์มที่เกาหลีเป็นอย่างดี ทำให้เห็นโอกาสที่ จะส่งต่อความรัก ความน่ารักของสุนัขพันธุ์เล็ก  ให้เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกคนในครอบครัว